Update Megabangna กับความท้าทายใหม่ในวิถีแบบ New Normal

ผ่านไปเกือบ 3 สัปดาห์หลังจากที่เมกาบางนาได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้น ถือเป็นห้างที่กลับมามีบรรยากาศคึกคักเหมือนเดิมได้เร็วที่สุด