คุยกับคุณโจ้-ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการของ Megabangna