อยุธยาซิตี้พาร์ค ชูมาตรการ “5 ใจ” สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดบริการ

อยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ด้วยมาตรการ “5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ของร้านค้าและผู้มาใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมภายหลังรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนให้ศูนย์การค้าฯ เปิดบริการ

คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การประกาศให้ปิดหลายสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รวมทั้งศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คมาระยะหนึ่งนั้น ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า “NEW NORMAL” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้า รวมถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการและประกอบกิจการภายในศูนย์การค้าฯ และเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทางหนึ่ง จึงได้เร่งคิดค้นและพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับ NEW NORMAL ที่จะเกิดขึ้น

โดยศูนย์การค้าฯ ได้จัดทำมาตรการเข้มข้นด้านสุขอนามัย “อยุธยาซิตี้พาร์ค 5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติระดับสากล ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อรองรับการเปิดศูนย์การค้าฯ อย่างครอบคลุมที่สุด ซึ่งแต่ละมาตรการมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการที่ 1. “อุ่นใจ” กับการคัดกรอง ผู้มาใช้บริการต้องสแกน QR Code แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ลงทะเบียนเข้าและออกพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ตามนโยบายภาครัฐ พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทุกครั้ง

มาตรการที่ 2. “ใส่ใจ” กับความสะอาดทุกจุดภายในศูนย์การค้า ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์, เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุกๆ 30 นาที, สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง และเน้นย้ำให้ผู้มาใช้บริการล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์ลทุกครั้ง

มาตรการที่ 3. “มั่นใจ” กับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกพื้นที่ เมื่อเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค

มาตรการที่ 4. “สบายใจ” กับการลดการสัมผัส ติดตั้ง Protection Shield (ฉากกั้น) ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และศูนย์อาหาร พร้อมแนะนำให้จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้าบริการถุงใส่เงินทอนให้กับลูกค้าทุกครั้ง หรือแนะนำให้ใช้ระบบการชำระค่าบริการผ่าน E-Payment / Prompt Pay / QR Code

มาตรการที่ 5. “เข้าใจ” กับการสร้างและการตอกย้ำจิตสำนึก ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า และผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และการดูแลปฏิบัติตนให้ห่างจากเชื้อไวรัส รวมทั้งการเผยแพร่ มาตรการ “5 ใจ ห่วงใจสุขภาพ” ของศูนย์การค้าฯ โดยผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งเน้นย้ำใน มาตรการ “ร่วมใจ” การขอความร่วมมือกับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเข้ารับคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้า รวมถึงการเข้าใช้บริการภายในร้านค้า, พื้นที่โปรโมชั่นทุกพื้นที่ ต้องเว้นระยะห่าง 1 คน ต่อ 1 เมตร โดยยึดมาตรการ Social Distancing เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังได้จัดทำ “มาตรการปฏิบัติสำหรับร้านค้า” เพื่อเป็นแนวทางให้ร้านค้าประเภทต่างๆ ได้ปฎิบัติตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ อาทิ ทุกร้านจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ, มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ, กำหนดเส้นทางเข้า-ออกร้านอย่างชัดเจน, พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะให้บริการ และทำความสะอาดพื้นที่ภายในร้านทุก 3 ชั่วโมง และจุดสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง กรณีส่วนของ ร้านอาหาร ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ, กำหนดจุดนั่งคอย, จัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร พร้อมติดตั้งฉากกั้น (Table Shield) ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 คน ร้านทำผม (Salon) และร้านเสริมความงาม (Beauty) ให้ร้านค้าควรนัดหมายลูกค้าล่วงหน้าเพื่อจัดคิว การให้บริการ, ควบคุมปริมาณลูกค้า, จัดที่นั่งรอ เว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง รวมไปถึงเว้นระยะห่างของเก้าอี้ตัดผม สระผม เก้าอี้นวด ให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และงดการสนทนาในขณะให้บริการ และ โรงเรียน แนะนำให้โรงเรียนสอนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดทำขึ้นนั้น เพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านที่มาใช้บริการหรือปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้าฯ ได้รู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ สบายใจ และมั่นใจได้ว่าศูนย์การค้าฯ พร้อมเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และร่วมใจก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *